• Dr.Bahtiyar EREN

6. Süreç ve süreç yönetimi nedir? PUKÖ Çevrimi ile ilişkisi nedir?

Updated: Nov 14, 2019


Süreç yönetimi ile yalın yönetim arasında doğrudan bir ilişki bulunur. Bilindiği üzere "mal ve hizmet" ancak bir sürecin sonucunda meydana gelebilmektedir. Bu durumda, mal ve hizmetin iyileştirilmesi için öncelikle bunlara gelen müşteri şikayetleri, istekleri ve beklentileri öğrenilmeli ve bunlara uygun bir süreç yapılandırılmalıdır.Süreç Yönetim ve PUKÖ Çevrimi tüm organizasyonun girdisine ihtiyaç duyar.

Bu blog çalışmasında süreç ve süreç yönetimi nedir? Planla, Uygula, Kontrol Et ve Önlem al (PUKÖ) Çevrimi nedir? Süreç yönetimi ile ilişkisi nasıldır? gibi sorular cevaplanmaya çalışılacaktır.


ISO 9001:2008 standardına göre, süreç “kaynakları* kullanan ve girdileri çıktılara dönüştüren bir faaliyet veya faaliyetler grubu” olarak tanımlamaktadır.
* Bu tanımda geçen kaynak, insan, malzeme, makine, teçhizat, bina, altyapı, para, bilgi, zaman gibi kaynakları ifade etmektedir

Bir kuruluş, etkin çalışması için birçok bağlantılı faaliyetleri belirlemeli ve yönetmelidir. Sıklıkla, bir sürecin çıktısı bir sonraki sürecin doğrudan girdisini oluşturduğu hatırlanmalıdır.


Süreç yaklaşımı (yönetimi) ise, istenen çıktıyı elde etmek amacıyla bir kuruluş içerisinde, süreçlerin tanımlanması ve etkileşimleri ile birlikte bir süreçler sisteminin uygulanması ve bunların yönetilmesidir.

Süreç yönetiminin esasları (ISO 9001:2008, s.5-6);

✑ (1) Süreçe ait şartların ve gereksinimlerin anlaşılması ve yerine getirilmesi,

✑ (2) Süreçlerin değer katma açısından gözden geçirilmesi,

✑ (3) Süreçten istenilen performans ve etkinliğin elde edilmesi,

✑ (4) Süreçlerin, objektif ölçüme dayalı olarak sürekli iyileştirilmesidir


Süreç yönetimi çerçevesinde, ISO 9001:2008 standardında, Plan-Uygula-Kontrol Et-Önlem Al (PUKÖ) yaklaşımının mal ve hizmet üretilen tüm süreçlerde kullanılabileceği belirtilmektedir. PUKÖ ile süreç yönetiminin esaslarının elde edileceği ifade edilmektedir.


Bu bağlamda,

Planla safhasında, iyileştirilecek süreç ve iyileştirme hedefi belirlenmeli, iyileştirilecek süreç analiz edilerek çözüm önerisi belirlenmeli,

Uygula safhasında, çözüm önerisi uygulanmalı,

Kontrol et: Çözüm önerisinin uygulanması durumunda iyileşme olup olmadığı kontrol edilmeli,

Önlem al: Eğer sonuç istenildiği gibi ise çözüm önerisini standartlaştırılmalı, aksi durumunda tekrar planlama safhasına geri dönülerek PUKÖ çevrimi yeniden başlatılmalıdır.

PUKÖ sistematiğindeki süreç yönetimi, müşteri memnuniyetini sağlayacak ve organizasyonun politika ve hedeflerini gerçekleştirecek şekilde yapılmalıdır. Tüm süreçlerin ve faaliyetlerin bu doğrultuda belirlenmesine, gerçekleştirmesine, kontrol edilmesine ve sürekli geliştirilmesine yönelik olmalıdır.


Sonuç olarak, sürekli iyileştirme için süreçlerinizi tanımlamanız, süreçlerinizi yönetmeniz ve PUKÖ çevrimini kullanarak sürekli iyileştirmeniz gerekmektedir.


Bu noktada, Mevlana'nın sözünü hatırlamakta fayda var.


Güzel günler sana gelmez, sen onlara yürüyeceksin.

Hz.Mevlana


Bu konu ile ilgili hazırlanmış video linki:


Not:

1. Yalın Yönetim ilgili diğer bilgileri Yazardan Direkt Yayınevi tarafından basılan "Yalın Yönetim ve Teknikleri: Soru ve Yanıtlarla" adlı kitabımda bulabilirsiniz. Kitabımı www.heryerdekitap.com ve amazon.com.tr adreslerinden sipariş vererek temin edebilirsiniz.

2. Ayrıca, www.freeleansixsigma.com web sayfamda Türkçe ve İngilizce Yalın Altı Sigma ile ilgili detaylı bilgilere ulaşabilirsiniz.

3. Yalın Yönetim ile ilgili kısa fakat öz ve açıklayıcı bilgileri içeren eğitici videolarımı "Dr.Bahtiyar EREN" YouTube kanalımda bulabilirsiniz. Videolarım İngilizce ve Türkçe olarak hazırlanmıştır.Kalite dostu ve gönüllüsü olmanız ve kalmanız dileğiyle saygılarımı sunarım.

Dr.Bahtiyar EREN

[1] ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemleri: Gereksinimler


Resim Kaynağı

creditscoregeek.com/

https://pixabay.com/images/id-516279/4 views0 comments