• Dr.Bahtiyar EREN

11. Atatürk ile Nutuk Serisi-1 (Samsun'a çıkış ve genel vaziyet)

Bu Nutuk video serisi, Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK'ün kendi eliyle yazmış olduğu NUTUK (Söylev) kitabının daha kolay anlaşılması amacıyla hazırlanmıştır.


Bu çalışmada; Nutuk kitabının " Samsun’a çıktığım gün genel durum ve görünüş" bölümünün daha iyi anlaşılması için 12 adet soru temsili olarak sorulmuş ve cevapları "NUTUK kitabı esas alınarak sizinle paylaşılmıştır


Soru 1. Samsun'a ne zaman çıktınız?

1919 yılı Mayıs’ının 19’uncu günü Samsun’a çıktım.


Soru 2. Osmanlı devletinin ve ordunun durumu nedir?

Osmanlı Devleti'nin dahil bulunduğu grup, 1.Dünya Savaşı’nda mağlup olmuş, Osmanlı ordusu her tarafta zedelenmiş, şartları ağır bir ateşkes antlaşması imzalanmıştı. Ordunun elinden silahları ve cephanesi alınmış ve alınmaktaydı.


Soru 3. Milletin durumu nasıldı ATAM o zamanlar?

Büyük Harbin uzun seneleri zarfında, millet yorgun ve fakir bir halde bulunuyordu.


Soru 4. Osmanlı'da devlet adamlarından kısaca bahseder misiniz?

Millet ve memleketi 1'inci Dünya Harbi'ne sevk edenler, kendi hayatları endişesine düşerek, memleketten firar etmişlerdi. Saltanat ve hilafet mevkiini işgal eden Vahdettin, soysuzlaşmış, şahsını ve yalnız tahtını korumayı sağlayacak alçakça tedbirleri araştırmaktaydı. Damat Ferit Paşa'nın başkanlığındaki hükümet; güçsüz, haysiyetsiz, korkak, yalnız Padişah'ın iradesine tabi ve onunla beraber şahıslarını koruyabilecek herhangi bir duruma razıydı.


Soru 5. İtilaf devletleri ateşkes antlaşmaya uydular mı?

İtilaf devletleri, ateşkes antlaşma kararlarına uymayı gerekli görmüyorlardı.


Soru 6. İşgalciler Anadolu'nun paylaşımını nasıl planlanmış ATAM?

Birer vesile ile, İtilaf donanmaları ve askerleri İstanbul'daydı.

Adana vilayeti, Fransızlar tarafından; Urfa, Maraş, Antep İngilizler tarafından işgal edilmiş, Antalya ve Konya'da İtalyan askeri kıtaları; Merzifon ve Samsun'da İngiliz askerleri bu­lunuyordu. Ayrıca, her tarafta yabancı subay ve memurları ve özel adamları faaliyette bulunuyordu.


Soru 7. 19 Mayıs 1919 öncesi işgallerden bahseder misiniz?

15 Mayıs 1919'da İtilaf devletlerinin rızasıyla Yunan ordusu İzmir'e çıkarıldı.


Soru 8. Yabancıların bireysel faaliyetleri hakkında bilgi verir misiniz?

Bundan başka, memleketin her tarafında, Hıristiyan unsurlar gizli, açık, özel iş ve maksatlarının elde edilmesi için, devletin bir an evvel çökmesi için çalışıyorlardı.


Soru 9. Yabancıların dernek faaliyetlerinden bahseder misiniz?

Güvenilir bilgi ve belgeleri incelediğimizde; İstanbu Rum Patrikhanesi’nde kurulan Mavri Mira Heyeti illerde çeteler kurmak ve idare etmek, gösteri toplantıları ve propagandalar yaptırmaya çalışıyordu. Yunan Kızılhaç’ı ve Resmi Göçmenler Komisyonu da Mavri Mira’nın çalışmalarını kolaylaştırıyor.


Soru 10. Mavri Mira'nın başka faaliyetleri var mıydı ATAM?

Mavri Mira heyeti tarafından idare olunan Rum mekteplerinin izci teşkilatları, yirmi yaşını aşmış gençler de dahil olmak üzere her yerde kuruluşunu tamamlıyor, eksiklerini gideriyordu.


Soru 11. Peki Ermeniler boş mu duruyordu sayın ATAM?

Ermeni Patriği Zaven Efendi de, Mavri Mira heyetiyle hemfikir olarak çalışıyordu. Ermeni hazırlığı da tamamen Rum hazırlığı gibi ilerliyordu.


Soru 12. Karedeniz sahillerimizde durum nasıl peki ATAM?

Trabzon, Samsun ve bütün Karadeniz sahillerinde örgütlenmiş ve İstanbul'daki merkeze bağlı Pontus Cemiyeti kolaylıkla ve hiçbir engelle karşılaşmadan kolaylıkla ve başarıyla çalışıyordu.


Konu ile ilgili video için aşağıdaki videoyu seçiniz.Güzel günler sana gelmez, sen onlara yürüyeceksin.

Hz.Mevlana


1. Yalın Yönetim ilgili diğer bilgileri Yazardan Direkt Yayınevi tarafından basılan "Yalın Yönetim ve Teknikleri: Soru ve Yanıtlarla" adlı kitabımda bulabilir, www.heryerdekitap.com ve amazon.com.tr adreslerinden sipariş vererek temin edebilirsiniz.

2. Ayrıca, www.freeleansixsigma.com web sayfamda Türkçe ve İngilizce Yalın Altı Sigma ile ilgili detaylı bilgilere ulaşabilirsiniz.

3. Yalın Yönetim ile ilgili kısa fakat öz ve açıklayıcı bilgileri içeren eğitici videolarımı "Dr.Bahtiyar EREN" YouTube kanalımda bulabilirsiniz. Videolarım İngilizce ve Türkçe olarak hazırlanmıştır.


Kalite dostu ve gönüllüsü olmanız ve kalmanız dileğiyle saygılarımı sunarım.

Dr.Bahtiyar EREN


Resim: https://images.app.goo.gl/6w46g4kAGsXU7bEb7


4 views0 comments