• Dr.Bahtiyar EREN

15. Atatürk ile Mülakat (Atatürk ve Kadın)

Bu çalışmada Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK ile "Kadın" üzerine yapılacak olan bir mülakatta sorulabilecek 16 soru belirlenmiş ve ATATÜRK'ün sözleri ile cevap verilmiştir.


Bu çalışmada ana kaynak olarak, Prof. Dr. UTKAN KOCATÜRK tarafından derlenen ve Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Atatürk Araştırma Merkezi tarafından yayınlanan Atatürk'ün Fikir ve Düşünceleri kitabında yer alan "Kadın" ile ilgili konuları esas alınmıştır.


Soru 1. Türk tarihinde kadın nasıl görülmektedir?

Bizce, Türkiye Cumhuriyeti anlamınca kadın, bütün Türk tarihinde olduğu gibi bugün de en muhterem mevkide, her şeyin üstünde yüksek ve şerefli bir varlıktır [1].


Soru 2. Türk toplumunda kadın neden önemlidir?

Bu millet, esas terbiyesini aileden almaktadır. Türk milleti öyle analara sahiptir ki, her devrin büyük adamlarını bu analar yetiştirmiştir. Türk kadını daha yüksek nesiller yetiştirmeye kabiliyetlidir [2].


Soru 3. Dünyada kadın neden önemlidir ATAM?

Şuna kani olmak lâzımdır ki, dünya yüzünde gördüğümüz her şey kadının eseridir. Erkeklere ilk nasihati, ilk terbiyeyi veren ve onun üzerinde ilk analık nüfuz ve tesirini tesis eden, kadındır [3].


Soru 4. Kadın ve erkek eşitliği hakkında ne diyorsunuz ATAM?

Pek yakın bir gelecekte, kadının her mânasıyla erkekle eş olacağı bir dünya doğacaktır [4].


Soru 5. Kadınlarımızın erkeklerden geri kaldığı doğru mudur?

Düşmanlarımız, bizi dinin tesiri altında kalmış olmakla itham ediyor, duraklama ve çökmemizi buna bağlıyorlar; bu hatadır! Bizim dinimiz, hiçbir vakit kadınların erkeklerden geri kalmasını talep etmemiştir. Allah’ın emrettiği şey, erkek ve kadının beraber olarak bilim ve bilgiyi kazanmasıdır. Kadın ve erkek bu bilim ve bilgiyi aramak ve nerede bulursa oraya gitmek ve onunla donanmak mecburiyetindedir. İslâm ve Türk tarihi tetkik edilirse görülür ki, bugün kendimizi bin türlü kayıtlarla bağlı zannettiğimiz şeyler yoktur [5].


Soru 6. Kadınlarımız neden önemlidir ATAM?

Kadın varlığı, ulusun binbir noktadan temelidir! Artık, kadını süs tanımak fikrini tazelemek doğru değil! [6]


Soru 7. Türk kadınına koyduğunuz hedef nedir ATAM?

Türk kadını dünyanın en aydın, en faziletli* ve en ağır kadını olmalıdır. Ağır sıklette değil; ahlâkta, fazilette ağır, ağırbaşlı bir kadın olmalıdır. Türk kadınının vazifesi, Türk’ü zihniyetiyle, kol gücüyle, azmiyle koruma ve müdafaaya gücü yeter nesiller yetiştirmektir. Milletin kaynağı, sosyal hayatın esası olan kadın, ancak faziletli olursa vazifesini yapabilir. Herhalde kadın çok yüksek olmalıdır [7].


*Fazilet: 1. Ahlakın övdüğü iyi olma, alçak gönüllülük, yiğitlik, doğruluk vb. niteliklerin genel adı, erdem. 2. İnsanın ruhsal olgunluğu.


Soru 8. Kadınlarımız uluslararası alanda yarışabilir mi?

Ben, muhterem hanımlarımızın Avrupa kadınlarının aşağısında kalmayacak, aksine pek çok yönlerde onların üstüne çıkacak nur ve irfanla donanacaklarına asla şüphe etmeyen ve buna kesinlikle emin olanlardanım [8].


Soru 9. Türk kadının güzelliği hakkında görüşünüz nedir ATAM?

Şunu ilâve edeyim ki, Türk ırkının dünyanın en güzel ırkı olduğunu tarihî olarak bildiğim için, Türk kızlarından birinin dünya güzeli seçilmiş olmasını, çok tabiî buldum. Bununla beraber, asıl uğraşmaya mecbur olduğunuz şey, analarınızın ve atalarınızın oldukları gibi, yüksek kültürde ve yüksek fazilette dünya birinciliğini tutmaktır [9].


Soru 10. Kadınlarımızın vazifelerini sıralar mısınız ATAM?

Kadının en büyük vazifesi, analıktır. İlk terbiye verilen yerin ana kucağı olduğu düşünülürse bu vazifenin ehemmiyeti lâyıkıyla anlaşılır. Milletimiz, kuvvetli bir millet olmaya karar vermiştir. Bugünün gereklerinden biri de, kadınlarımızın her hususta yükselmelerini temindir. Bu sebeple kadınlarımız da okumuş ve bilgi sahibi olacaklar ve erkeklerin geçtikleri bütün tahsil derecelerinden geçeceklerdir. Sonra, kadınlar sosyal hayatta erkeklerle beraber yürüyerek birbirinin yardımcısı ve koruyucusu olacaklardır [10].


Soru 11. Neden başarılı olamadık ATAM?

Bizim toplumumuzun başarı gösterememesinin sebebi, kadınlarımıza karşı gösterdiğimiz ilgisizlik ve kusurdan doğmaktır. İnsanlar dünyaya alnında yazılı olduğu kadar yaşamak için gelmişlerdir. Yaşamak demek, faaliyet demektir. Bu sebeple bir toplumun bir organı faaliyette bulunurken diğer organı işlemezse o toplum felç olmuştur. Bizim toplumumuz için ilim ve fen gerekli ise bunları aynı derecede hem erkek hem de kadınlarımızın edinmeleri lâzımdır. Malûmdur ki, her safhada olduğu gibi sosyal hayatta dahi iş bölümü vardır. Bu umumî iş bölümü arasında kadınlar, kendilerine ait olan vazifeleri yapacakları gibi aynı zamanda sosyal topluluğun refahı, saadeti için gerekli gündelik çalışmaya da dahil olacaklardır. Kadının ev vazifeleri, en ufak ve ehemmiyetsiz vazifesidir [10, s.150-151].


Soru 12. Kadın-erkek hiyerarşisi hakkında düşünceniz nedir?

Daha endişesiz ve korkusuzca, daha dürüst olarak yürüyeceğimiz yol vardır: Büyük Türk kadınını çalışmamızda ortak yapmak, hayatımızı onunla birlikte yürütmek, Türk kadınını ilmî, ahlâkî, sosyal, ekonomik hayatta erkeğin ortağı, arkadaşı, yardımcısı ve koruyucusu yapmak yoludur [10, s.150-151].


Soru 13. Kadınların siyasete girmesine nasıl karar verdiniz?

Kadının siyasî ehliyetsizliğine mantıkî hiçbir sebep yoktur. Bu husustaki tereddüt ve menfi zihniyet, mazinin toplumsal bir niteliğinin can çekişen bir hatırasıdır [3].


Soru 14. Milletvekili olmalarına nasıl karar verdiniz?

Siyasî hayatta belediye seçimlerinde tecrübesini yapan Türk kadını, bu sefer de milletvekili seçme ve seçilme suretiyle haklarının en büyüğünü elde etmiş bulunuyor. Medenî memleketlerin bir çoğunda, kadından esirgenen bu hak, bugün Türk kadınının elindedir ve onu salâhiyet ve liyakatle kullanacaktır [1, s.741].


Not: Türkiye'de 1934 yılında Anayasa ve Seçim Kanunu’nda yapılan değişiklikle Kadınlar 22 yaşında seçme, 30 yaşında seçilme hakkına sahip oldu. Seçme ve seçilme hakkına Fransa’da kadınlar 1944, İtalya’da 1945, Yunanistan’da 1952, Belçika’da 1960 ve İsviçre’de 1971 yılında kavuştular [11].


Soru 15. Uluslarası barışa katkısı olabilir mi kadınlarımızın ATAM?

Türk kadınının, dünya kadınlığına elini vererek dünyanın barış ve güveni için çalışacağına emin olabilirsiniz [12].


Soru 16. Kadınlarımıza son mesajınızı alabilir miyim ATAM?

Ey kahraman Türk kadını, sen yerde sürüklenmeye değil, omuzlar üzerinde göklere yükselmeye layıksın [13].


Sonuç olarak;

Hayatın her alanında kadınlarımızla birlikte kültür, sanat, bilim ve sanayi, siyaset vb. her yerde bir bütün olarak kadınlarımızı annemiz ve eşimiz olması yanında, arkadaşımız, ortağımız, destekçimiz, koruyucumuz ve yöneticimiz olabileceğini kabul ederek kadınlarımızla birlikte akıl ve bilim çerçevesinde erdemli ve faziletli çalışırsak aydınlık yarınlar bizim olacak, kadınlarımız nice Atatürk'ler yetiştirecektir.


Konu ile ilgili video için aşağıdaki videoyu seçiniz.Güzel günler sana gelmez, sen onlara yürüyeceksin.

Hz.Mevlana


1. Yalın Yönetim ilgili diğer bilgileri Yazardan Direkt Yayınevi tarafından basılan "Yalın Yönetim ve Teknikleri: Soru ve Yanıtlarla" adlı kitabımda bulabilir, www.heryerdekitap.com ve amazon.com.tr adreslerinden sipariş vererek temin edebilirsiniz.

2. Ayrıca, www.freeleansixsigma.com web sayfamda Türkçe ve İngilizce Yalın Altı Sigma ile ilgili detaylı bilgilere ulaşabilirsiniz.

3. Yalın Yönetim ile ilgili kısa fakat öz ve açıklayıcı bilgileri içeren eğitici videolarımı "Dr.Bahtiyar EREN" YouTube kanalımda bulabilirsiniz. Videolarım İngilizce ve Türkçe olarak hazırlanmıştır.


Kalite dostu ve gönüllüsü olmanız ve kalmanız dileğiyle saygılarımı sunarım.

Dr.Bahtiyar EREN


Resim: https://images.app.goo.gl/LS7La2RQ3C89eEAD9

[1] Perihan Naci Eldeniz, T.T.K. Belleten, Cilt : XX, Sayı : 80, 1956. s. 740.

[2] Enver Behnan Şapolyo, K. Atatürkve Millî Mücadele Tarihi, s. 529.

[3] Afet İnan, B.M. ve M.K. Atatürk’ün El Yazıları, s. 89, 1930.

[4] Atatürk’ten B.H., s. 58

[5] Atatürk’ün Söylev ve Demeçleri II, s. 86, 1923.

[6] Müjgan Cunbur, Atatürk’ün El yazısiyle Kadınlar Hakkında Düşüncesi, Türk Kadını Dergisi, Sayı : 6, 1966, s. 19.

[7] Atatürk’ün Söylev ve Demeçleri-II, s. 231, 1925.

[8] Atatürk’ün Söylev ve Demeçleri-II, s. 152-153, 1923.

[9] Cumhuriyet gazetesi, 03 Ağustos 1932.

[10] Atatürk’ün Söylev ve Demeçleri-II, s. 85-86, 1923.

[11] https://www.aksam.com.tr/yasam/secme-ve-secilme-hakki-nedir-kadinlara-secme-ve-secilme-hakki-ne-zaman-verildi/haber-1027581

[12] Tan gazetesi, 27 Nisan 1935

[13] http://old.qha.com.ua/tr/toplum/mustafa-kemal-ataturk-un-kadinlar-hakkinda-soyledigi-sozler/167364/


0 views0 comments