• Dr.Bahtiyar EREN

14. Atatürk ile Mülakat Serisi-1 (Atatürk ve Başarı)

Updated: Jun 6, 2020

Başlatmış olduğum "ATATÜRK ile Mülakat Serisi" ile Atatürk'ün ilke ve inkılaplarının daha iyi anlaşılmasını amaçladım. Bu çalışmada Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK ile "Başarı" üzerine yapılacak olan bir mülakatta sorulabilecek 18 soru belirlenmiş ve ATATÜRK'ün sözleri ile cevap verilmiştir.


Bu çalışmada ana kaynak olarak, Prof. Dr. UTKAN KOCATÜRK tarafından derlenen ve Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Atatürk Araştırma Merkezi tarafından yayınlanan Atatürk'ün Fikir ve Düşünceleri kitabında yer alan "Başarı" ile ilgili konuları esas alınmıştır.


Soru 1. Atatürk kendisini nasıl tanıtır?

İki Mustafa Kemal vardır: Biri ben, et ve kemik geçici Mustafa Kemal... İkinci Mustafa Kemal, onu “ben” kelimesiyle ifade edemem; o, ben değil, bizdir! O, memleketin her köşesinde yeni fikir, yeni hayat ve büyük ülkü için uğraşan aydın ve savaşçı bir topluluktur. Ben, onların rüyasını temsil ediyorum. Benim teşebbüslerim, onların özlemini çektikleri şeyleri tatmin içindir. O Mustafa Kemal sizsiniz, hepinizsiniz. Geçici olmayan, yaşaması ve başarılı olması gereken Mustafa Kemal odur! [1]


Soru 2. Hedefiniz için takım oluştururken nelere dikkat etmeliyiz?

Benim gözümde hiçbir şey yoktur; ben yalnız liyakat âşığıyım. [2]


Soru 3. Bir girişim için en önemli sermaye unsuru nedir?

Gerekli sebeplerde hata ediyorsunuz! Bana, yeni bir tesis yapacağınız yerde cansız maddelerden bahsediyorsunuz; halbuki bana adamdan bahsetmelisiniz. Filân yerde Ali Bey var deyin; Onu, bana tasvir eden! Eğer bu Ali Bey istenen adamsa binayı da, parayı da, etrafına toplanacak kitleyi de yaratır. Taşa toprağa değil, insana kıymet verin! [3]


Soru 4. Kurumların entellektüel sermayesi nasıl olmalıdır?

Sermayenin azlığına bakarak cesaretiniz kırılmasın! Böyle kurumlar için en kuvvetli sermaye zekâ, dikkat, iffettir. Teknik ve metodik çalışmasını bilmektir. Bu kanaatle işe sarılınız, mutlaka başarırsınız! Bu işte başarılı olmayı, eğer şahsî bir izzetinefis meselesinden daha ileri, millî bir gurur, millî bir izzetinefis meselesi yaparsanız çalışmak için, hedefinize ulaşmak ve daha yükselmek için muhtaç olduğunuz ateşi, enerjiyi bol bol yüreklerinizde bulacaksınız! [4]


Soru 5. Başarılı kurumların olmazsa olmaz üç unsuru nedir?

Bir kurumun yaşaması, gelişmesi, başarılı olması, o kurumun başına geçenlerin iyi huylu, dürüst, imanlı kişiler olmasına bağlıdır. [5]


Soru 6. Bu özelliklerin eğitimine ne zaman başlamalıyız?

Çoğu ailelerde öteden beri çok kötü bir alışkanlık var; çocuklarını söyletmez ve dinlemezler. Zavallılar lâfa karışınca “Sen büyüklerin konuşmasına karışma!” der, sustururlar. Ne kadar yanlış, hatta zararlı bir hareket! Çocuklarımızı artık, düşüncelerini hiç çekinmeden açıkça ifade etmeye, içten inandıklarını savunmaya, buna karşılık da başkalarının samimî düşüncelerine saygı beslemeye alıştırmalıyız. Aynı zamanda onların temiz yüreklerinde yurt, ulus, aile ve yurttaş sevgisiyle beraber doğruya, iyiye ve güzel şeylere karşı sevgi ve ilgi uyandırmaya çalışmalıdır. Bence bunlar, çocuk eğitiminde, ana kucağından en yüksek eğitim ocaklarına kadar her yerde, her zaman üzerinde durulacak önemli noktalardır. Ancak bu suretledir ki, çocuklarımız memlekete yararlı birer vatandaş ve mükemmel birer insan olurlar.[6]


Soru 7. Başarılı olma şartları nelerdir?

Büyüklük odur ki, hiç kimseye iltifat etmeyeceksin, hiç kimseyi aldatmayacaksın, memleket için gerçek ülkü neyse onu görecek, o hedefe yürüyeceksin. Herkes senin

aleyhinde bulunacaktır. Herkes seni yolundan çevirmeye çalışacaktır. İşte sen bunda karşı koymaları yok eden olacaksın. Önüne sayılamayacak güçlükler yığacaklardır. Kendini büyük değil küçük, zayıf, vasıtasız, hiç telâkki ederek, kimseden yardım gelmeyeceğine inanarak bu güçlükleri aşacaksın. Ondan sonra sana büyüksün derlerse, bunu diyenlere de güleceksin.[7]


Soru 8. Peki bu güçlükleri nasıl yendiniz ATAM?

Herhangi bir zorluk önünde kaldığım zaman benim yaptığım iş şudur: Vaziyeti iyice tespit etmek, sonra bu vaziyet karşısında alınacak tedbirin ne olduğuna karar vermek. Bu kararı bir kere verdikten sonra artık acaba yapayım mı, yapmayayım mı, diye tereddüt etmemek, tereddütsüz kararı tatbik etmek ve muvaffak olacağıma inanarak tatbik etmek! [8]


Soru 9. Başarıya yaklaşma yönteminiz nedir ATAM?

Ben, bir işte nasıl muvaffak olacağımı düşünmem; o işe neler mâni olur, diye düşünürüm. Engelleri kaldırdım mı, iş kendi kendine yürür. [9]


Soru 10. Kimlerden yardım aldınız ATAM?

Bazen hiç umulmadık adamdan, ben pek çok şeyler öğrenmişimdir. Hiçbir kanaati, değersiz görmemek lâzımdır. Neticede, kendi fikrimi uygulayacak bile olsam, herkesi ayrı ayrı dinlemekten zevk alırım. [10]


Soru 11. Çok çalışmak yeterli midir ATAM?

Neticesiz uğraşmak, çalışma sayılmaz. Hiçbir şey yapmamak veyahut neticesiz, mânasız şeyler yapmak, çalışma kanununa karşı büyük kabahattir. [11]

Soru 12. Kararları almak mı, uygulamak mı önemlidir ATAM?

Büyük kararlar vermek kâfi değildir. Bu kararları cesaret ve kesinlikle tatbik etmek lâzımdır. [12]


Soru 13. Uygulamanın sonucunu nasıl karşılamalıyız ATAM?

Başarılarda gururu yenmek, felâketlerde ümitsizliğe mukavemet etmek lâzımdır. [13]


Soru 14. Uygularken takım çalışmasının önemi nedir ATAM?

İnsanlar ferdî olarak çalışırlarsa muvaffak olamazlar. Çünkü Allah insanları yaratırken onlara öyle bir muhtaçlık vermiştir ki, her insan hemcinsi insanlarla çalışmaya mecbur ve mahkûmdur. Bu iştirak faaliyeti, âdeta bir ilâhî ihtiyaç olunca, maksatları birleştirmenin nasıl zorunluk olduğunu kolayca anlarız.[14]


Soru 15. Uzmanlaşmanın önemi nedir ATAM?

İş bölümü, insanlar arasında mevcut olan tabiî ve tarihî bağlara, yeni birçok kuvvetli bağlar ilâve etmiştir. Bu yeni bağlar, insanlara birbirlerinin eksiklerini tamamlatan, yalnız bugünü değil, yarını da temine çalışan bağlardır. [14]


Soru 16. Türk milletine bıraktığınız mirasınız nedir?

Ben manevi miras olarak hiçbir nass-ı katı (Manası açık olan Kur'an ayetlerinden delil olarak gösterilen ayet), hiçbir dogma (Doğruluğu sınanmadan benimsenen, bir öğretinin veya ideolojinin temeli), hiçbir donmuş ve kalıplaşmış kural bırakmıyorum. Benim manevi mirasım ilim ve akıldır. [15]


Soru 17. Sahip olduğunuz serveti ne yapacaksınız ATAM?

Mal ve mülk, bana ağırlık veriyor. Bunları, soylu milletime geri vermekle büyük ferahlık duyuyorum. Zenginlikten ne çıkar; insanın serveti, kendi manevî şahsiyetinde olmalıdır! [16]


Soru 18. Son sözünüzü alabilir miyim ATAM?

Beni görmek demek, mutlaka yüzümü görmek değildir. Benim fikirlerimi, benim duygularımı anlıyorsanız ve hissediyorsanız bu kâfidir. [17]

Sonuç olarak;

Duygu, düşünce ve davranışlarınızın sürekli gelişim göstermesini,

Yönetici ve çalışanlarınızın iyi huylu, dürüst, imanlı kişiler olmasını,

Eğer başarılıysanız gururunuzu yenmenizi,

Eğer başarısızsanız ümitsizliğe düşmemeninizi,

En büyük sermayenizin zeka, dikkat ve namus olduğunu bilmenizi,

Rehberinizin akıl ve bilim olmasını,

İş bölümü, uzmanlaşma ve takım çalışmasına önem vermenizi,

İhtiyaç duyduğunuz enerjinin yüreğinizde ve asil kanınızda olduğunu,

Eğitim çağın gereklerine uygun olarak beşikten mezara kadar sürdüğünü bilmeniz dileğiyle sizlere iyi günler dilerim.Konu ile ilgili 18 Soruyu içeren video için aşağıdaki videoyu seçiniz.Konu ile ilgili animasyonlu 90 Saniyelik günümüz Türkçesi ve derlenmiş sözler ile ilgili video için aşağıdaki videoyu seçiniz.
Güzel günler sana gelmez, sen onlara yürüyeceksin.

Hz.Mevlana


1. Yalın Yönetim ilgili diğer bilgileri Yazardan Direkt Yayınevi tarafından basılan "Yalın Yönetim ve Teknikleri: Soru ve Yanıtlarla" adlı kitabımda bulabilir, www.heryerdekitap.com ve amazon.com.tr adreslerinden sipariş vererek temin edebilirsiniz.

2. Ayrıca, www.freeleansixsigma.com web sayfamda Türkçe ve İngilizce Yalın Altı Sigma ile ilgili detaylı bilgilere ulaşabilirsiniz.

3. Yalın Yönetim ile ilgili kısa fakat öz ve açıklayıcı bilgileri içeren eğitici videolarımı "Dr.Bahtiyar EREN" YouTube kanalımda bulabilirsiniz. Videolarım İngilizce ve Türkçe olarak hazırlanmıştır.


Kalite dostu ve gönüllüsü olmanız ve kalmanız dileğiyle saygılarımı sunarım.

Dr.Bahtiyar EREN


Resim: https://images.app.goo.gl/LS7La2RQ3C89eEAD9

[1] 1933(Hamdullah Suphi Tanrıöver, Yerli Yabancı 80 İmza Atatürk’ü Anlatıyor, s. 183

[2] Yusuf Ziya Özer, T.T.K. Belleten, Sayı: 10, 1939, s. 286

[3] 1933 (Atatürk’ten Bilinmeyen Hatıralar, s. 59)

[4] Türkiye İş Bankası’nın kuruluş gecesi (26 Ağustos 1924), Banka’nın İdare Meclisi üyelerine söyledikleri.

[5] 1933 (Akşam gazetesi, 27. 8. 1933)

[6] (Hasan Rıza Soyak, Fotoğraflarla Atatürk ve Atatürk’ün Hususiyetleri, 1965, s. 79)

[7] 1908 (Atatürk’ün Söylev ve Demeçleri.D.V, s. 112)

[8] Asım Us. Gördüklerin, Duyduklarım, Duygularım (Meşrutiyet ve Cumhuriyet Devirlerine Ait Hatıralar ve Tetkikleri); İstanbul 1964., s. 109

[9] Hasan Rıza Soyak, Yakınlarından Hatıralar, 1955, s. 10

[10] Salih Bozok, Yakınlarının Ağzından Atatürk, Yazan: Selâhaddin Güngör, s. 30.

[11] Afet İnan, Medenî Bilgiler ve M. Kemal Atatürk’ün El Yazıları; T.T.K. Yayını, Ankara 1969. , s. 536.

[12] Baki Vandemir, Atatürk, Atatürk Görüşler ve Hatıralarla, s. 96

[13] Afet İnan, Atatürk Hakkında Hatıralar ve Belgeler; Türkiye İş Bankası Yayını, Ankara 1959. s.90.

[14] Atatürk’ün Söylev ve Demeçleri-II, s. 125, 1923

[15] Afet İnan, Medenî Bilgiler ve M. Kemal Atatürk’ün El Yazıları; T.T.K. Yayını, Ankara 1969. s. 521)

[16] Rükneddin Fethi Olcaytuğ, Atatürk Hakkında Düşünce ve Tahliller, 1943, s. 44.

[17] Ayın Tarihi, Sayı : 65, (1929).


9 views0 comments